+976 - 70273346,    70273705
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул орон тооны мэдээлэл
НИЙТЭЛСЭН: 2023-06-15 09:00:00