+976 - 70273346,    70273705
Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг сул орон тооны мэдээлэл
НИЙТЭЛСЭН: 2024-01-21 14:15:15