+976 - 70273346,    70273705
Төв аймгийн эрүүл мэндийн салбарын сул орон тооны мэдээлэл

Сумдын нэрс

Сул ажлын байр

 

 

Тавигдах шаардлага:

  • Мэргэжлийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн байх,
  • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх

 

Бүрдүүлэх материал:

  • Төрийн албан хаагчийн анкет
  • Сургууль төгссөн диплом, үнэмлэх
  • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эх хувиар

 

Хугацаа:

Орон тоог нөхөгдөх хүртэл нээлттэй.

ЭМГ Хүний нөөц:7027-3705

8044-7022

1

Алтанбулаг

УАУ эмч

2

Аргалант

Багийн эмч

3

Архуст

Их эмч, Сувилагч 2

4

Батсүмбэр

Багийн эмч 2, Дархлаажуулалтын сувилагч, Лаборант

5

Баян

Их эмч 2, Багийн эмч, Сувилагч 2, Эх баригч, Эмийн санч

6

Баяндэлгэр

Сувилагч, Лаборант

7

Баянжаргалан

Их эмч 2, УАУ эмч

8

Баян-Өнжүүл

Их эмч, УАУ эмч, Сувилагч 2, Лаборант

9

Баянцагаан

Их эмч, Эмийн санч, Сувилагч 2, Эх баригч, Лаборант

10

Баянцогт

УАУ эмч, Багийн эмч, Сувилагч, Лаборант

11

Баянчандмань

Их эмч, Багийн эмч

12

Борнуур

Их эмч 2, Багийн эмч 3, Лаборант

13

Бүрэн

Их эмч 2, Багийн эмч 4, Эх баригч, Сувилагч

14

Дэлгэрхаан

Эх баригч, Багийн эмч

15

Жаргалант

Багийн эмч 3

16

Лүн

Их эмч, Дархлаажуулалтын сувилагч

17

Мөнгөнморьт

Их эмч, Багийн эмч 2

18

Өндөрширээт

УАУ эмч

19

Сүмбэр

Их эмч, Эмийн санч, Лаборант

20

Сэргэлэн

Их эмч 1, Багийн эмч 2, Сувилагч

21

Угтаал

Их эмч, Багийн эмч-3, Дархлаажуулалтын сувилагч, Лаборант

22

Эрдэнэ

Их эмч, Сувилагч, Лаборант, Багийн эмч 4

23

Эрдэнэсант

Шүдний эмч, эх баригч, Багийн эмч

24

АНЭ

Яаралтай тусламжийн эмч

Халдвар судлагч

Арьс харшлын эмч

Лабораторийн эмч

Эм зүйч

Хоол зүйч

Бариа заслын сувилагч

Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч – 5

Рентген техникч

Нийт - 81

Их эмч -  24,  багийн эмч – 28

Сувилагч – 22

Эмнэлгийн бусад- 23

Лаборант-9

Эх баригч-5

Эмийн санч-3

НЭМА-2

Бусад -6

 

НИЙТЭЛСЭН: 2024-06-15 14:16:14