+976 - 70273346,    70273705
Магадлан
СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУРЫН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ
...

2021-01-12 03:02:45

Дэлгэрэнгүй ...
Сувилахуйн, эх барихуйн чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай
...

2021-01-12 02:56:40

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийх явцын үнэлгээний хуудас
...

2021-01-12 02:54:51

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаанд хөтлөх маягт
...

2021-01-12 02:53:17

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд 2020-08-03
...

2021-01-12 02:52:06

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд 2020-09-02
...

2021-01-12 02:51:32

Дэлгэрэнгүй ...
Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд 2020-01-09
...

2021-01-12 02:49:43

Дэлгэрэнгүй ...
Өрх, сум тосгоны эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур
...

2021-01-12 02:48:50

Дэлгэрэнгүй ...
Сувилалын магадлан шинжлэх шалгуур
...

2021-01-12 02:47:03

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам
...

2021-01-12 02:46:09

Дэлгэрэнгүй ...