+976 - 70273346,    70273705
Магадлан
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС / 2021.01.10-НЫ ӨДРИЙН А/10 ТООТ ТУШААЛ /
...

2021-01-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын стандарт Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
2021 ОНД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД ХАМРАГДАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЭМС-ЫН 2017 ОНЫ А/503 ДУГААР ТУШААЛЫН ДАГУУ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВД ХУГАЦААНД НЬ ХҮРГЭЛЭЭ.
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын стандарт Нэгдсэн эмнэлэг
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...