+976 - 70273346,    70273705
Зөвлөмж
Зөвлөмж
ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ
...

2021-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЖЛЫН БАЙРАНД КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID19)-ЫН СЭЖИГТЭЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭМБ-ын хоолны зөвлөмж
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ГЭРИЙН ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАНТАЙ ИРГЭДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Ачаа тээврийн жолооч нарт өгөх зөвлөгөө
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
СҮМ, ХИЙД, ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЦЭРГИЙН АНГИ, НЭГТГЭЛ, АЛБА ХААГЧДАД ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАРТ ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЗУНЫ УЛИРАЛД АНХААРАХ ЗҮЙЛС
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЙЛ, ӨРХ ЗУСЛАНД ГАРАХАД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...