+976 - 70273346,    70273705
Орон нутгийн мэдээ
БАЯНХАНГАЙ СУМЫН ҮЕРИЙН ДАРАА ХИЙГДСЭН ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ
...

2019-07-02 01:23:53

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР УГТААЛЦАЙДАМ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ЗӨВЛӨН ТУСЛАЛАА.
...

2019-05-30 06:43:51

Дэлгэрэнгүй ...
СҮРЬЕЭ БОЛОН ЦУСНЫ ДАРАЛТ ИХСЭЛТ, ЧИХРИЙН ШИЖИНГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦОГЦ ҮЗЛЭГИЙГ 16 СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
...

2019-02-25 08:43:45

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНЦАГААН СУМАНД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
...

2018-05-30 10:48:11

Дэлгэрэнгүй ...
АВАРГА МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОГЧДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЛАА
Баяндэлгэр сумын ИТХ, Засаг дарга, ЗДТГ-аас сумынхаа аварга малчдын зөвлөгөөнийг энэ сарын 5-ны өдөр зохион байгууллаа....

2018-03-06 11:58:27

Дэлгэрэнгүй ...
УГТААЛЦАЙДАМ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ЦЭЦЭРЛЭГ, СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАГЧДАД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ ХИЙЖ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2017-11-01 12:24:57

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНЦАГААН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС ИРГЭДДЭЭ АРТЕРИЙН ДАРАЛТАА ӨӨРСДӨӨ ХЯНАХ АРГАД СУРГАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2017-11-01 12:08:04

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНЧАНДМАНЬ СУМАНД МОБАЙЛ ТЕХНОЛОГИ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ
“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ТУСЛАМЖ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ОЛОН НИЙТИЙН ТҮВШИНД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МОБАЙЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ НЬ” ТӨСӨЛ ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЧАНДМАНЬ СУМАНД ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ....

2017-07-27 11:29:55

Дэлгэрэнгүй ...
БАТСҮМБЭР, БОРНУУР, ЖАРГАЛАНТ, УГТААЛЦАЙДАМ СУМДЫН 6-59 САРТАЙ ХҮҮХЭД БОЛОН ЖИРЭМСЭН, ХӨХҮҮЛ ЭХЧҮҮДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ
“Эх, бага насны хүүхдийн хоол тэжээл”-ийн байдлыг сайжруулах зорилгоор 16 суманд төсөл амжилттай хэрэгжиж байна....

2017-06-27 17:18:24

Дэлгэрэнгүй ...
ОН ГАРСААР АВТОМАШИНЫ ПАРК ШИНЭЧЛЭЛ
АНЭ, Баян, Баянхангай Архуст, Батсүмбэр, Баян-өнжүүл, Дэлгэрхаан, Батсүмбэр, Мөнгөнморьт, Жаргалант, Өндөрширээт, Эрдэнэ сумын ЭМТөвүүд автомашинтай болсон....

2017-06-27 17:11:24

Дэлгэрэнгүй ...