+976 - 70273346,    70273705
Ажлын байрны сул орон тооны зар
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл 2019-06-12
...

2019-06-12 04:08:44

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл 2019.04.04
...

2019-04-10 04:48:51

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн эрүүл мэндийн салбарын сул орон тооог нийтэд зарлаж байна.
...

2018-12-04 06:54:21

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн эрүүл мэндийн салбарын сул орон тооог нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 09:35:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын сул орон тоог нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-12 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн эрүүл мэндийн салбарт байгаа сул ажлын байрны зар
...

2018-06-19 12:32:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан, Баянхангай, Дэлгэрхаан, Цээл сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. ...

2018-05-21 14:46:38

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарт байгаа сул ажлын байрны зар
...

2018-02-20 12:59:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарт байгаа сул ажлын байрны зар
...

2017-11-06 15:37:51

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн эрүүл мэндийн салбарт байгаа сул ажлын байр
...

2017-08-27 15:08:09

Дэлгэрэнгүй ...