+976 - 70273346,    70273705
Орон нутгийн мэдээ
БАЯНЦАГААН СУМАНД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
...

2018-05-30 10:48:11

Дэлгэрэнгүй ...
АВАРГА МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОГЧДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЛАА
Баяндэлгэр сумын ИТХ, Засаг дарга, ЗДТГ-аас сумынхаа аварга малчдын зөвлөгөөнийг энэ сарын 5-ны өдөр зохион байгууллаа....

2018-03-06 11:58:27

Дэлгэрэнгүй ...
УГТААЛЦАЙДАМ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ЦЭЦЭРЛЭГ, СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАГЧДАД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ ХИЙЖ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2017-11-01 12:24:57

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНЦАГААН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС ИРГЭДДЭЭ АРТЕРИЙН ДАРАЛТАА ӨӨРСДӨӨ ХЯНАХ АРГАД СУРГАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2017-11-01 12:08:04

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНЧАНДМАНЬ СУМАНД МОБАЙЛ ТЕХНОЛОГИ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ
“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ТУСЛАМЖ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ОЛОН НИЙТИЙН ТҮВШИНД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МОБАЙЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ НЬ” ТӨСӨЛ ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЧАНДМАНЬ СУМАНД ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ....

2017-07-27 11:29:55

Дэлгэрэнгүй ...
БАТСҮМБЭР, БОРНУУР, ЖАРГАЛАНТ, УГТААЛЦАЙДАМ СУМДЫН 6-59 САРТАЙ ХҮҮХЭД БОЛОН ЖИРЭМСЭН, ХӨХҮҮЛ ЭХЧҮҮДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН БАЙДАЛД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ
“Эх, бага насны хүүхдийн хоол тэжээл”-ийн байдлыг сайжруулах зорилгоор 16 суманд төсөл амжилттай хэрэгжиж байна....

2017-06-27 17:18:24

Дэлгэрэнгүй ...
ОН ГАРСААР АВТОМАШИНЫ ПАРК ШИНЭЧЛЭЛ
АНЭ, Баян, Баянхангай Архуст, Батсүмбэр, Баян-өнжүүл, Дэлгэрхаан, Батсүмбэр, Мөнгөнморьт, Жаргалант, Өндөрширээт, Эрдэнэ сумын ЭМТөвүүд автомашинтай болсон....

2017-06-27 17:11:24

Дэлгэрэнгүй ...
СҮМБЭР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА
Сүмбэр сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна....

2017-06-27 17:00:21

Дэлгэрэнгүй ...
ӨНДӨРШИРЭЭТ СУМ ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН АВТОМАШИНТАЙ БОЛЛОО
Эрүүл мэндийн дэд сайд Л.Бямбасүрэн Төв аймгийн Өндөрширээт сумын Эрүүл мэндийн төвд энэ сарын 24-ны өдөр ажиллаж, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, иргэдтэй уулзаж санал хүсэлтийг сонслоо....

2017-06-27 15:47:15

Дэлгэрэнгүй ...
Жаргалант сумын Загдал багийн иргэдэд Эрүүл мэндийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа
2017 оны 05 сарын 26-ны өдөр Жаргалант сумын Загдал багийн иргэдэд эрүүл мэндийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж багийн удирдлага, сумын эрүүл мэндийн төв, ЭМГ, АНЭ хамтран эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд нээлттэй хэлбэрээр үзүүлж хамтран ажиллаа....

2017-05-29 16:38:03

Дэлгэрэнгүй ...