+976 - 70273346,    70273705
Статистик мэдээ
Нэр Хавсралт
1 Элэг бүтэн Монгол Үндэсний хөтөлбөрийн үзлэгийн мэдээ татах
2 2017 оны 11 сарын статистик мэдээлэл татах
3 2017 оны 10 сарын статистик мэдээлэл татах
4 2017 оны 9 сарын статистик мэдээлэл татах
5 2017 оны 8 сарын статистик мэдээлэл татах
6 2017 оны 7 сарын статистик мэдээлэл татах
7 2017 оны 6 сарын статистик мэдээлэл татах
8 2017 оны 5 сарын статистик мэдээлэл татах
9 2017 оны 4 сарын статистик мэдээлэл татах
10 2017 оны 3 сарын статистик мэдээлэл татах
11 2017 оны 2 сарын статистик мэдээлэл татах
12 2017 оны 1 сарын статистик мэдээлэл татах
13 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2016 оны статистик мэдээлэл татах
14 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2015 оны статистик мэдээлэл татах
15 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2014 оны статистик мэдээлэл татах
16 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2013 оны статистик мэдээлэл татах
17 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2012 оны статистик мэдээлэл татах
18 2017 оны 12 сарын статистик мэдээлэл татах