+976 - 70273346,    70273705
Статистик мэдээ
Нэр Хавсралт
1 2018 оны 12 сарын статистик мэдээлэл татах
2 2018 оны 11 сарын статистик мэдээлэл татах
3 2018 оны 10 сарын статистик мэдээлэл татах
4 2018 оны 9 сарын статистик мэдээлэл татах
5 2018 оны 8 сарын статистик мэдээлэл татах
6 2018 оны 7 сарын статистик мэдээлэл татах
7 2018 оны 6 сарын статистик мэдээлэл татах
8 2018 оны 5 сарын статистик мэдээлэл татах
9 2018 оны 4 сарын статистик мэдээлэл татах
10 2018 оны 3 сарын статистик мэдээлэл татах
11 2018 оны 2 сарын статистик мэдээлэл татах
12 Төв аймгийн хүн амын нас, хүйсийн суварга татах
13 2018 оны 1 сарын статистик мэдээлэл татах
14 Элэг бүтэн Монгол Үндэсний хөтөлбөрийн үзлэгийн мэдээ татах
15 2017 оны 11 сарын статистик мэдээлэл татах
16 2017 оны 10 сарын статистик мэдээлэл татах
17 2017 оны 9 сарын статистик мэдээлэл татах
18 2017 оны 8 сарын статистик мэдээлэл татах
19 2017 оны 7 сарын статистик мэдээлэл татах
20 2017 оны 6 сарын статистик мэдээлэл татах
21 2017 оны 5 сарын статистик мэдээлэл татах
22 2017 оны 4 сарын статистик мэдээлэл татах
23 2017 оны 3 сарын статистик мэдээлэл татах
24 2017 оны 2 сарын статистик мэдээлэл татах
25 2017 оны 1 сарын статистик мэдээлэл татах
26 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2016 оны статистик мэдээлэл татах
27 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2015 оны статистик мэдээлэл татах
28 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2014 оны статистик мэдээлэл татах
29 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2013 оны статистик мэдээлэл татах
30 Төв аймгийн ЭМБайгууллагуудын 2012 оны статистик мэдээлэл татах
31 2017 оны 12 сарын статистик мэдээлэл татах